Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı
Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı
Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı
Arı Kuşu (Merops apiaster)
Misyon ve Vizyon

Anabilim Dalımız, lisans ve lisansüstü eğitimi ile nitelikli, yaratıcı, araştırmacı ruhu taşıyan, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma yollarını bilen, vizyon sahibi biyoloji öğretmen adayları ve biyoloji eğitimi alanında M.Sc. ve Ph.D. derecesine sahip araştırıcılar yetiştirmektedir. 
Biyoloji eğitimi alanında, kamu ve özel sektörde gereksinim duyulan nitelikli öğretmenler yetiştirmek, biyoloji eğitimi alanında yürütülecek araştırma ve araştırmacılarla, bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmak, gelişmekte olan eğitim fakültelerinin biyoloji eğitimi alanında ihtiyaç duyduğu nitelikli öğretim elemanlarını yetiştirmek, öğrencilerimizi hem temel hem de en son gelişmeler doğrultusunda, alanlarında gerekli bilgilerle donatmak, öğrencilere kuramsal bilgiler kazandırmanın yanında bu bilgileri uygulama becerisi ile bütünleştirmek stratejik amaçlarımızdır.

Anabilim Dalında, biyoloji öğretimine yönelik materyal geliştirme ve uyarlama, sınav hazırlama ve değerlendirme; öğrenci gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak ders izlencesi tasarlama ve özellikle Biyoloji öğretmeni yetiştirme gibi konularla ilgili bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.

Anabilim Dalının temel hedefi, ülkemiz ortaöğretim okullarına nitelikli Biyoloji öğretmeni yetiştirmektir. Bu nedenle öğrenciler, üniversitede edindikleri öğretmenlik mesleğine ilişkin kuramsal bilgilerini beceriye dönüştürmek, bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak geliştirmek amacıyla ortaöğretim okullarında uygulamalı derslere katılır ve staj yaparlar.

Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalına giris için ulusal üniversite sınavında başarılı olmak gerekmektedir. Anabilim Dalına girmeye hak kazanan bütün öğrenciler yabancı dil muafiyet sınavına girerler. Sınavda başarılı olan öğrenciler Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı Programının 1. Yılına başlarlar. Başarısız olanlar ise, bir yıl Almanca Hazırlık Eğitimi alırlar.
Anabilim Dalımızda lisansüstü programlar da (yüksek lisans, doktora) yürütülmektedir.